Αδιάλειπτης Λειτουργίας

Τα συστήματα Back-up λειτουργούν σε συνδυασμό με την υπάρχουσα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένων διακοπών ρεύματος. 
Αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε συσσωρευτές μεγάλης χωρητικότητας και με μεγάλη διάρκεια ζωής, την οποία εκμεταλλευόμαστε κατά τη διάρκεια των διακοπών ρεύματος. Η λειτουργία τους είναι εντελώς αυτόματη και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. 

Εξασφαλίζουν, ανάλογα με το σύστημα που θα επιλεγεί, τη ποιότητα και σταθερότητα του ηλεκτρικού ρεύματος προστατεύοντας τις ευαίσθητες συσκευές από ανεπιθύμητες υπερτάσεις και άλλες αστάθειες του δικτύου. Τα συστήματα Back-up αποτελούν επένδυση που αποσβένεται γρήγορα αρκεί να αναλογιστείτε το κόστος που προκύπτει κάθε φορά που αναγκάζεσθε να σταματήσετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας λόγω διακοπής ρεύματος, η το κόστος σε μηχανήματα και αναλώσιμα (π.χ. τρόφιμα που χρειάζονται συνεχή ψύξη για να συντηρηθούν).

• Αρχικό σχεδιασμό συστήματος
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
• Συγκέντρωση απαραίτητων προσφορών
• Δημιουργία τεχνοοικονομικής μελέτης
• Κατάθεση φακέλου
• Τεχνική περιγραφή έργου
• Εγκατάσταση συστήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την ιδανικότερη λύση  σύμφωνα με τις δικές σας  απαιτήσεις.