Η Εταιρεία

Η AC / DC  σας προτείνει μια ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις  που αποτελούνται από προϊόντα άριστης ποιότητας, προερχόμενα από επώνυμους βιομηχανικούς οίκους με τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατασκευή εξοπλισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με πολύ μεγάλη ετήσια παραγωγική ικανότητα. Βιομηχανικούς οίκους που τα προϊόντα τους διαθέτουν όλες τις νόμιμες και απαραίτητες πιστοποιήσεις και υπογράφουν την εγγύηση και την ποιότητα των εγκαταστάσεών μας.

Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε, ότι η εταιρία μας, διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, στον χώρο των συστημάτων. Είναι μία από τις πρώτες εταιρίες στον Ελληνικό χώρο που ασχολήθηκε και ασχολείται αποκλειστικά με τις εφαρμογές συστημάτων εξοικονόμησης. Η εταιρεία μας λόγω της τεχνογνωσίας της και εμπειρίας της, ασχολείται και με ειδικές κατασκευές και ειδικών προδιαγραφών έργα.