Αυτόνομα συστήματα

Απευθύνονται σε εφαρμογές που είναι εκτός κεντρικού δικτύου, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Συνήθως διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) και η παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται από τον χρήστη. 

Το μέγεθος των συστημάτων αυτών, είναι πάντοτε ανάλογο με την ηλεκτρική κατανάλωση των ηλεκτρικών φορτίων της εφαρμογής καθώς και με την περιοχή εγκατάστασης

- Οικονομικές λύσεις περιορισμένων απαιτήσεων για camping, τροχόσπιτα ή σκάφη
και για θερινές κατοικίες.
- Πλήρης κάλυψη σε μόνιμες κατοικίες. 
- Υβριδικά συστήματα αυτόνομης λειτουργία με δυνατότητα υποστήριξης γεννήτριας πετρελαίου ,γεννήτριας υδρογόνου , ανεμογεννήτριας ή και υδρογεννήτριας.

• Αρχικό σχεδιασμό συστήματος
• Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
• Χάρτες προσδιορισμού ακριβούς θέσης
• Συγκέντρωση απαραίτητων προσφορών
• Δημιουργία τεχνοοικονομικής μελέτης
και συμπλήρωση απαραιτήτων εντύπων
• Τεχνική περιγραφή έργου
• Μελέτη Εκτίμησης Ενεργειακού Δυναμικού
• Μελέτη Σκίασης
• Εγκατάσταση συστήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την ιδανικότερη λύση  σύμφωνα με τις δικές σας  απαιτήσεις.